Debbie Wanner odpovídá

V probíhající okurkové sezóně vám po delší době přinášíme krátký rozhovor s účastnící Survivor Kaôh Rōng a Game Changers Debbie Wanner. Její odpovědi, včetně originální verze, si tak nyní můžete přečíst.

Ahoj Česko a Slovensko! Není Melania Trump nádherná?! Slýchávám, že všichni Slováci jsou krásní a vysoce inteligentní, stejně jako Češi. Děkuji za vaše otázky, jsem jimi poctěna.

1. Jak vzpomínáš na hru?

Hra byla tvrdá, ale úžasná. Byly to ty nejlepší i nejhorší časy. Fyzický a psychický stres z nedostatku spánku a jídla, namíchaný s úžasnou scenérií, epickými soutěžemi a jednou fantastickou cestou do Kambodže a na Fidži.

2. Změnil Survivor tvůj život?

Být dvakrát vybrána do Survivoru bylo lepší než být korunována královnou plesu. Vážně jsem se přesvědčila, že můžu dosáhnout čehokoli, co budu opravdu chtít. Nicméně myslím, že to je vítězství!

3. Co říkáš na podporu fanoušků z celého světa?

Jsem vážně vděčná za mé fanoušky a doufám, že to jsou hodní lidé, co mají rádi zvířata. Přeji vám všem, abyste mířili vysoko a dotknuli se hvězd

4. Přijala bys nabídku na návrat? Pokud ano, změnila bys nějak svou strategii?

Kdybych se vrátila, hrála bych jako Machiavelli – soustředěně, klidně, hrála bych na všechny strany a zradila skoro všechny – není to moje obvyklá přirozenost, ale účel světí prostředky. Chci vyhrát!

5. Kdo je tvůj nejoblíbenější a nejméně oblíbený vítěz a proč?

Můj oblíbený vítěz je Jeremy. Připadá mi jako vážně skvělý chlap. Mám ráda Michelle z Kaôh Rōng. Nemám nejméně oblíbeného vítěze. Je to tvrdá a vysilující hra, všichni si zasloužíme milión za to, čím si projdeme.

6. Chtěla bys něco vzkázat fanouškům České republiky a Slovenska?

Děkuji vám, fanoušci z České republiky a Slovenska! Děkuji vám za Melanii Trump a za to, že jste tak milí lidé.

7. Máš nějaké oblíbené momenty ze Survivoru?

Oblíbené momenty: sledování noční oblohy, a všech těch úžasných hvězd s Aubry a Neilem na Kaôh Rōng. Houpání se v houpací síti s úžasnou Sierrou Dawn.

8. Jaký je nyní tvůj vztah s dalšími hráči?

Mám nejblíže k Aubry, Taiovi, Varnerovi, Sierře Dawn, Troyzanovi, Mama C a několika dalším – každý, koho jsem poznala, je skvělý.

9. Mohla bys nám říci, jak vypadá příprava na show?

Spousta rozhovorů, kontrol zdravotního stavu, spousta fotografování a rozhovorů před soutěží.

10. Mnoho lidí si myslí, že produkce hráče ovlivňuje. Je to pravda?

Všichni se chováme trochu jinak, když víme, že jsme sledováni. Televize může v lidech ukázat to nejlepší i to nejhorší. Spousta toho, co jste o mně viděli, byla pravda, ale bylo do toho vsazeno i nějaké to hraní. Zbožňuji Brada Culpeppera a to, jak jsem se na něj naštvala, bylo falešné – Brad v tom jel taky!

 


 

Originální verze rozhovoru s Debbie:

Hello Czech Republic and Slovakia !!! Isn’t melania trump beautiful!! I hear all Slovaks are beautiful and highly intelligent as are Czech’s. Thank you for your questions; I am honored by them.

1. How do you remember the game?

I recall the game as TOUGH and Great; it was the best of times – it was the worst of times. Physical and mental stress compounded by lack of sleep and food, mixed with amazing scenery, epic challenges, and one fantastic journey to Cambodia and Fiji.

2. Did Survivor changed your life?

Being selected to play survivor twice was better than being crowned homecoming queen; it really made me believe I could accomplish anything I truly wanted ( I did think is win though!!)

3. What do you think about the fan support from all over the world?

I am very appreciative of my fans and hope they are nice people who love animals. I wish for all of you to aim high and shoot for the stars

4. Would you accept an offer to return? And if yes, would you changed something on your strategy?

Should I return I will play like Machiavelli – focused, calm, playing all sides and backstabbing almost everyone – not my usually nature but the ends will justify the means. I want to win!!

5. Who is your most favourite and least favourite winner of Survivor and why?

Favorite winner is Jeremy; he seems like such a great man. I love michelle from koah rong as well. I do not have a least favorite; it’s a hard, debilitating game, we all deserve a million for what we go through!!

6. Would you like to say something to fans of the Czech Republic and Slovakia?

I thank you fans of Czech Republic and Slovakia!! Thank you for Melania trump and for being such kind people

7. What are your favourite Survivor moments?

Favorite moments: watching the night sky and all the amazing stars with Aubry and Neil on koah rong. Swinging with the awesome Sierra dawn in the hammock;

8. What are your relationships with other players now?

I am closest to Aubry, tai, Varner, Sierra dawn, Troyzan, mama c and some others – everyone I meet is very cool

9. Could you tell us how does the preparation of the show looks? The castings, photography and the interviews?

Many interviews , Heatlh checks, lots of pre-game photos and interviews

10. Many people think that the production affect players. Is it true?

We all act a bit different when we know we are being watched, tv can bring out the best and worst in people, a lot of what you saw of me was real but some acting thrown in too – I adore brad cullpepper and the getting angry with him was fake – he was in on it!!

Hajefr

2 komentáře

  1. matej773

    Pěkný rozhovor, jen jedna menší věc – vůbec mi nešlo do hlavy, proč Debbie zmiňovala Melania Trump – přece jen, Ivanka Trump má českou matku a ještě k tomu české jméno, tak proč Melanii -tím pádem jsem trošku pogooglil a zjevně si Debbie spletla Slovensko se Slovinskem. 😀

    Thumb up 1 Thumb down 0 Přidávat palce mohou pouze přihlášení uživatelé.

Napsat komentář