O show

TAR logo

The Amazing Race je americká televizní reality show, kterou v roce 2001 vytvořili pro stanici CBS Elise Doganieri a Bertram van Munster. Moderování se zhostil původem novozélanďan Phil Keoghan. Od roku 2001 bylo odvysíláno již 22 sérií. Série s pořadovým číslem 23 bude mít premiéru na podzim roku 2013. Za tu dobu stihlo vzniknout i několik zahraničních mutací jako například TAR Australia nebo TAR Canada. Za zmínku však jistě stojí i izraelská nebo velmi oblíbená asijská verze.

PRINCIP HRY
Zpravidla 11 dvoučlenných týmů, které spojuje přátelství, láska nebo rodinné pouto, se vydává na cestu kolem světa. Každý tým obdrží na začátku závodu zapečetěnou obálku s prvními instrukcemi. Týmy musí vymyslet, jak se dostat na určené místo jako první. Cestou plní nejrůznější úkoly, obvykle typické pro danou zemi, ve které se právě nachází. Na cestu dostanou předem určený finanční obnos, se kterým musí rozumně naložit. Nemají žádné vlastní finance, platební karty nebo mobilní telefony.
Trasa závodu, obvykle místa plnění úkolů, jsou značena žluto-červenou vlajkou. Po splnění jednotlivých úkolů získávají týmy další obálky s instrukcemi, které je vedou do etapové zastávky. Na konci každé etapy se týmy musí zaregistrovat v etapové zastávce. Následuje povinný 12-ti hodinový odpočinek, po kterém se týmy vydávají na další cestu. Tým, který dorazí do etapové zastávky jako poslední, je ze závodu vyřazen. Naopak první tým v etapové zastávce získává zajímavou cenu.
Ve finálové etapě závodí nejlepší 3 týmy do poslední destinace. Tým, který dorazí do cíle jako první, vyhrává 1 milion dolarů.

PRVKY HRY
NÁPOVĚDY
Nápovědy jsou vloženy ve žlutých obálkách, které týmy dostávají na startu každé etapy, po splnění úkolu nebo je nachází v boxech, ke kterým je nasměrovala předchozí nápověda.

RI

Route Info
Jedná se o informaci o trase závodu.
Route Info obvykle obsahuje název dalšího místa, kam se mají týmy dopravit, instrukce, jak se na místo dopravit (např. taxi, vlak, autobus, pěšky…) a co na místě hledat.
Route Info na začátku každé etapy navíc obsahuje informace o částce v hotovosti, kterou týmy na etapu dostávají.

.

detour

Detour
Detour je jedním ze dvou prvků provázející týmy od začátku do konce. Jedná se o volbu mezi dvěma úkoly. Každý úkol má svá pro i proti a tým se musí rozhodnout, který úkol pro ně bude rychleji splnitelný.
Během plnění úkolu se tým může kdykoliv rozhodnout změnit úkol a zkusit druhý a to kolikrát chce. Úkol je povinný, jeho nesplnění znamená zpravidla 6-ti hodinovou penalizaci.

.

RBRoadblock
Druhým prvkem každé etapy je Roadblock. Jedná se o úkol, který plní pouze jeden člen týmu. Kdo bude úkol plnit, se tým rozhoduje na základě kratičké nápovědy.
Po oznámení zvoleného člena týmu je rozhodnutí neměnné a vybraný soutěžící si přečte kompletní instrukce ke splnění úkolu. Nesplnění úkolu znamená 4 hodinovou penalizaci.
V začátcích TAR bylo čistě na týmech, který člen splnil kolik Roadblocků, s postupem času se pravidlo pozměnilo a každý člen týmu nesmí splnit více než polovinu Roadblocků.
.

FFFastforward
Jedná se o zvláštní úkol. Po jeho splnění může tým přeskočit všechny ostatní úkoly a pokračovat přímo do etapové zastávky.
Plnit jeden Fastforward mohou všechny týmy, však pouze nejrychlejší vyhrává. Ostatní týmy se pak musí vrátit a splnit ostatní úkoly, což znamená zdržení.
Pokud tým během závodu Fastforward už jednou dokončil, nemůže jej plnit znovu. V počátku soutěže obsahovala Fastforward každá etapa, v průběhu soutěže se jejich počet snížil na 2 v celém závodu.

PŘEKÁŽKY
Kromě nápověd ve žlutých obálkách mohou týmy v průběhu závodu narazit na nejrůznější překážky, které je mohou zpomalit nebo jim naopak umožní zpomalit jiný tým.

YieldYield
Yield je překážka, která umožní jednomu týmu zdržet tým jiný na předem stanovenou dobu, zpravidla 30 minut.
Tým, který dorazí na podložku této překážky, nalepí na tabuli fotku týmu, který chce zastavit. Do rohu musí umístit i svoji fotku, aby pozastavený tým vědět „komu poděkovat“.
Když zastavený tým dorazí na podložku, obrátí přesýpací hodiny, po jejich přesypání může pokračovat v závodu. Nejedná se o povinný prvek, tým nemusí Yield využít. Pokud již byl využit, další týmy nemohou nikoho dalšího zastavit.

U-turnU-Turn
U-Turn se poprvé objevil až ve 12. sérii a je to prvek, který následuje po Detour. Tým, který dorazí na podložku U-Turn má možnost vybrat jeden tým, který tím přinutí vrátit se a splnit i druhý úkol Detour.
Každý tým může během závodu použít tuto překážku proti jinému týmu pouze jednou.
S dalšími série přišli menší obměny v podobě Blind U-Turn, kde tým nemusí umístit svoji fotografii, navrácený tým tedy neví jistě, kdo je vrátil.
Druhou obměnou je 2x U-Turn, kde jsou vráceny k předchozímu úkolu dva týmy, každý však jiným týmem.

intersectionIntersection
Prvek Intersection donutí dva týmy spolupracovat a byl použit zatím ve třech sériích americké verze TAR.
Tým, který dorazí na podložku Intersection musí počkat na další tým, teprve pak mohou společně otevřít obálku s další nápovědou. Spolupráce dvou týmů trvá obvykle po čas plnění následujícího úkolu. Po jeho splnění se týmy mohou opět rozdělit a pokračovat každý zvlášť.
Spolupráce týmů je povinná, týmy si však mohou vybrat, s kým chtějí spolupracovat. Čekáním na jiný tým než ten, který je hned za nimi, mohou ale ztratit spoustu času.

SBSpeed Bump
Prvek s názvem Speed Bump následuje po nevyřazovací etapě.
Tento prvek je úkol určený pouze týmu, který nebyl na konci předešlé etapy vyřazen. V další etapě tedy tým, který unikl vyřazení, vyráží jako poslední a navíc jej čeká zvláštní úkol.
Speed Bump se zatím objevil jen v několika sériích. „Tresty“ po nevyřazovacích etapách se sérii od série liší.

EPExpress Pass
Express Pass je novinkou v 17. sérii. Tým, který vyhraje první etapu závodu, získává Express Pass, který může využít v dalším průběhu závodu.
Expess Pass umožní týmu přeskočit jeden libovolný úkol Detour nebo Roadblock, ne však Fastforward. Tým může Express Pass využít kdykoliv před nebo v průběhu plnění úkolu. Výměnou za EP získají další nápovědu.

Komentáře

U tohoto příspěvku jsou komentáře uzamčeny.